Listen To RTVS R Regina KE Live Station

Now playing... Now playing...

play
volume
favorite

RTVS R Regina KE
100.3 FM
Rádio Regina - štúdio Košice zabezpečuje autonómne regionálne vysielanie na východnom Slovensku a participuje na príprave spoločného vysielania Rádia Regina. Prináša informácie o dianí v regióne, aktuálnu a tematickú publicistiku a príjemnú hudbu s vysokým podielom folklóru z východného Slovenska.
Website: http://ke.regina.rtvs.sk/